Funcionament

En aquest apartat podràs trobar:

Inscripció al servei

ATENCIÓ!! DE FORMA EXCEPCIONAL, DURANT AQUEST ANY LA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ES FARÀ NOMÉS MITJANÇANT EL FORMULARI EN PAPER DISPONIBLE A CONSERGERIA.

Qualsevol alumne que es vulgui quedar a dinar a l’escola s’haurà d’inscriure al servei de menjador, encara que només en faci ús una sola vegada en tot el curs.

La inscripció es pot fer a través de:

Preus

 • Usuaris fixos (a partir de 3 dies fixos a la setmana): 6,20 € per tiquet.
 • Germans al mateix centre a partir de 2 dies fixos a la setmana: 6,20 € per tiquet.
 • Usuaris esporàdics (menys de 3 dies fixos a la setmana): 6,80 € per tiquet.
 • Absències justificades d’usuaris fixos al menjador (pagament obligatori): 1,65 €

Els dies fixos només es poden modificar si és per una qüestió puntual o si aquests canvis venen donats amb una regularitat de rotació (exemple: rotació dels torns a la feina, custòdia compartida…).

Formes de pagament

Formes de pagament:

 • Als caixers BBVA
  1. Accedir sense targeta o llibreta.
  2. Operacions sense targeta o llibreta.
  3. Pagaments.
  4. Servei pagaments Express.
  5. Introduir codi emissor: 59803825 i prémer continuar.
  6. Introduir sufix: 000 i prémer continuar.
  7. Introduir observacions. És molt important introduir aquestes dades i fer-ho en l’ordre següent:
   • Nom i cognoms de l’infant.
   • Curs.
   • Nom de l’escola.
  8. Introduir codi de centre: 1
  9. Escriure l’import a pagar, introduir els bitllets al caixer i prémer continuar.
  10. Revisar les dades del rebut i prémer continuar.
  11. Realitzar operació.
  12. Imprimir justificant i prémer continuar.
 • Transferència per internet
  1. Fer l’ingrés al número de compte del menjador: ES84 0182 0999 85 0201679336
  2. Imprimir justificant.
 • Domiciliació Bancaria (no becats)

Tots els usuaris han d’entregar el justificant de pagament a la coordinadora del menjador, o bé deixant-lo a la bústia de menjador (situada al costat de la porta principal d’entrada de l’escola) o bé escanejant-lo i enviant-lo a menjador.samuntada@grupserhs.com.

Podeu resoldre els vostres dubtes contactant amb la coordinadora de menjador (Vanessa), trucant al +34 671 778 078 o enviant un e-mail a

menjador.samuntada@grupserhs.com.

Compra de tiquets

Per fer ús del sistema de tiquets cal saber que s’han de comprar de forma anticipada i es poden demanar a consergeria presentant el justificant de pagament (consulteu l’apartat “forma de pagament“).

Cada tiquet equival a un menú.

Alumnes amb beca

Les beques compactades s’inscriuen pels dies acordats amb els serveis socials i l’escola.

En el cas de les beques parcials, s’ha de comprar el tiquet per l’import del % que no està becat i adjuntar el comprovant a la bústia de menjador (situada al costat de la porta d’entrada

principal de l’escola). La forma de pagament és la mateixa que per a la resta.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

A l’escola es disposa dels següents menús: basal, hipocalòric, sense carn, sense porc, sense peix, sense gluten, sense lactosa, sense proteïna a la llet de vaca, sense ou.

El menú que se serveix per defecte és el menú BASAL, si per algun motiu s’ha de consumir qualsevol altre menú dels que es disposa a l’escola, és imprescindible avisar al servei de menjador amb uns dies d’antelació.

Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que hagin de seguir una dieta especial, han de presentar obligatòriament la documentació mèdica que ho acrediti, a més de les indicacions pautades pel metge. Cal mantenir aquesta informació actualitzada i informar dels canvis que es produeixin per poder adaptar la dieta a les necessitats del nen/a.

Si per algun motiu puntual el nen/a ha de fer dieta astringent,

cal avisar la coordinadora de menjador abans de les 9:30 h a través del telèfon +34 671 778 078.

Absències

Els usuaris fixos han de notificar les absències abans de les 9:30 h del dia que no es quedin a dinar (perquè estan malalts, van al metge, hi ha vaga…).

No cal que es doni avís en el cas de les excursions o les colònies organitzades per l’escola.

Els dies amb absència justificada es cobra 1,65 € (segons prescripcions del concurs públic que regeix el servei).

Si truqueu o envieu l’e-mail d’avís més tard de les 9:30 h, es cobrarà el menú sencer (6,20 €).

Les absències s’han de notificar a la coordinadora de menjador a través de:

Comunicació amb les famílies

Pel que fa als usuaris/es de P3, la comunicació amb les famílies serà diària mitjançant un informe que les monitores deixen a la motxilla dels nens i nenes .

Per als usuaris/es de P4 fins a 6è, aquest informe serà trimestral.

Quan s’hagi de comunicar qualsevol informació “extra”, es farà una nota o full d’incidència.

No obstant això, si teniu qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la coordinadora del menjador:

menjador.samuntada@grupserhs.com (cal indicar el nom de l’alumne i el curs).

Per contactar amb la comissió de menjador de l’AMPA: formulari de contacte