Funcionament

 • Inscripció i gestió del servei
 • Pagaments: preus generals | absències | preu pícnic | mitjans de pagament | beques
 • Menús, intoleràncies i al·lèrgies
 • Servei de pícnic
 • Comunicació amb les famílies

INSCRIPCIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI

Les famílies dels usuaris del servei de menjador realitzen totes les seves gestions (donar-hi d’alta un nen, absències, pagaments, missatges…) a través de l’aplicació per a telèfon mòbil (app) de Campos Estela.

És indispensable sempre realitzar la inscripció al servei, tot i que el nen o nena només s’hi quedi a dinar una vegada en tot el curs.

En aquest enllaç s’explica com descarregar-vos l’app. Hi trobareu l’explicació i també un vídeo amb les pantalles que trobareu en el procés. Si teniu qualsevol entrebanc, escriviu a app@camposestela.com i us contactaran el més aviat possible.

Guia detallada de l’app.

PAGAMENTS

Preus

Aquests preus són regulats per la Generalitat de Catalunya per a tots els menjadors d’escoles públiques.

 • Usuaris fixos (a partir de 3 dies per setmana, sempre els mateixos dies).  6,54€
 • Usuaris esporàdics (avisen el dia que es queden): 7,19€

Si un usuari fix de 3 o 4 dies setmanals ha de quedar-s’hi un dia més, alguna setmana puntualment, el preu d’aquest dia és el mateix que paga habitualment.

Absències

 • Absències d’usuari fix avisades abans de les 9:30 h del mateix dia: descompte de 4,83 € durant els tres primers dies consecutius, i de 6,54 € a partir del quart dia.
 • Absències no avisades de qualsevol usuari: es paga el preu sencer.

Si un usuari esporàdic havia previst un ús puntual, però comunica l’absència abans de les 9:30h del mateix dia, no se li cobrarà cap import.

Les absències s’han d’avisar a través de l’app, o en cas de mal funcionament, al telèfon 615.867.768 (preferiblement per escrit mitjançant Whatsapp) o al correu menjador.samuntada@camposestela.com.

Una absència és avisada quan s’ha comunicat a Campos Estela abans de les 9:30h del mateix dia. Més tard d’aquesta hora, o avisada a l’escola o a l’AMPA, es considera no avisada. Si es produeix una vaga, s’ha d’avisar de l’absència.

Preus pícnic

Consulteu l’apartat PÍCNIC per saber-ne més sobre l’àpat.

USUARIS FIXOS: reben sempre un pícnic, no han de fer res.

 • Si un usuari fix no desitja pícnic, ha de prevenir Campos Estela un sol cop per a tot el curs i a partir d’aquell moment no pagarà cap import per cap dia de sortida, fins al final de curs. Sempre es pot revertir si es desitja.
 • L’antelació mínima per donar aquest avís és de dos dies laborables abans de la pròxima sortida per a la qual ja no es desitja pícnic. En cas de no fer-ho, per a aquell dia se li donarà pícnic igualment i s’hi facturarà el preu complet.

USUARIS ESPORÀDICS (usuaris que van avisant els diferents dies que s’hi queden): quan desitgin algun pícnic l’han de sol·licitar dos dies laborables abans. Només han de marcar “present” per al dia de la sortida, a l’app.

En cas que s’anul·li una excursió per mal temps, als usuaris que portin el menjar de casa seva se’ls hi cobrarà la part del monitoratge.

Forma de pagament

No es pot fer ús del menjador amb pagaments pendents de cursos o mesos anteriors.

Els pagament es realitzen a través de l’app, introduint-hi les dades bancàries per a domiciliació. També s’hi pot pagar amb targeta de crèdit.

Les quotes es domiciliaran el dia 1 de cada mes, i correspondran als usos exactes del mes vençut (el mes que acaba de terminar).

El pagament amb targeta s’ha d’efectuar també el dia 1 de cada mes. En cas de retard, es demanarà a la família que domiciliïn els pagaments següents.

En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària, i n’enviï justificant per correu electrònic a menjador.samuntada@camposestela.com.

Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,50 € en concepte de despeses de gestió de la devolució.

Beques

El descompte de la beca s’aplicarà un cop rebuda la confirmació per part de l’escola. L’import de beca obtingut es comunicarà a les famílies via telefònica.

Si la beca no és del 100%, la família haurà d’assumir la resta de l’import.

 • Beca 70%: 1.97 € per menú
 • Beca 50%: 3.27 € per menú
 • Absència avisada abans de les 9:30 h d’una beca del 70%: descompte de 1.45 € durant els tres primers dies consecutius, i de 4.83 € a partir del quart dia.
 • Absència avisada abans de les 9:30 h d’una beca del 50%; descompte de 1.64 € durant els tres primers dies consecutius, i de 3.27 € a partir del quart dia.
 • Faltes no avisades: cal pagar la part corresponent del menú.

Les beques es poden compactar fent una sol·licitud per escrit, a l’escola. La compactació és mantindrà tot el curs, no s’hi pot canviar el criteri.

Per a resoldre els vostres dubtes sobre les beques, contacteu l’escola a a8024030@xtec.cat

MENÚS, INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES

Tots els menús del mes estan disponibles a l’app.

El menú que se serveix per defecte és el menú basal. Els menús diferents del basal (sense al·lèrgens, vegetarià…) s’han de sol·licitar desde l’app, bé en el moment de fer l’alta o bé posteriorment enviant-ne un missatge pel sistema de missatgeria de l’app.

Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de carregar a l’app o enviar per correu electrònic la documentació mèdica que ho acrediti, a més de les indicacions pautades pel metge. Cal mantenir aquesta informació actualitzada i informar dels canvis que es produeixin per poder adaptar la dieta a les necessitats de l’alumne.

Si un dia l’alumne ha de fer dieta blanda o astringent, comuniqueu-ho a Campos Estela abans de les 9:30h, al telèfon 615.867.768 (preferiblement escrivint-hi per Whatsapp) o al correu menjador.samuntada@camposestela.com.

PÍCNIC

Campos Estela proveirà un pícnic per a les sortides de dia sencer: el Dia a la Natura que Primària fa cada mes, i la visita cultural que l’escola fa cada trimestre.

El pícnic es personalitza en funció dels diferents menús (celíac, vegetarià…).

Consulteu l’apartat PAGAMENTS per conèixer les condicions d’ús del servei de pícnic.

🍎 El pícnic s’elabora dins l’estricte respecte de la normativa sanitària i es composa de dos entrepans variats (formatge, fuet, pernil…), dues peces de fruita i un petit paquet de galetes Maria.

🍶 Tots els nens i nenes portaran la seva cantimplora. Es recomana preveure una ampolla més gran que la que porten habitualment a classe, o dues ampolletes, per als dies de sortida.

⚠️ Per a qui no desitgi fer ús del servei de pícnic, i el porti de casa, l’escola recorda que per raons de practicitat i higiene és preferible l’entrepà abans que un plat en carmanyola amb coberts.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Perquè la comunicació flueixi correctament, és molt important que tots els usuaris del menjador es donin d’alta a l’app. Consulteu aquí com fer-ho!

Comunicació del menjador cap a les famílies

Els menuts de P3 rebran a través de l’app (temporalment, en paper) una nota diària, que indica com han passat el temps de migdia. A partir de P4 la nota és trimestral, però no heu d’esperar-hi si voleu tractar temes concrets sobre els vostres fills i filles! Recordeu que en qualsevol moment podeu adreçar-vos a l’equip de monitoratge!

Quan el ritme del servei ho permeti, i sempre dins el respecte als drets d’imatge acordats prèviament, s’hi faran fotografies dels diversos moments viscuts per anar actualitzant el web de l’AMPA.

Per conèixer els diferents monitors i monitores de l’equip, cliqueu aquí.

Comunicació de les famílies cap al menjador

L’horari de atenció directa a les famílies serà en hores convingudes, a ser possible entre les 9h i les 9:30h de dilluns a divendres. Si no és possible, es pot habilitar altre horari prèvia conversa!

En qualsevol moment les famílies es poden adreçar al coordinador del menjador per posar en comú vivències o necessitats de la nena o el nen, mitjançant l’app, el telèfon 615.867.768 o per correu a menjador.samuntada@camposestela.com

Per contactar amb la comissió de menjador de l’AMPA Samuntada:

formulari de contacte