Menjador

L’escola està adherida al servei de Gestió Unificada de Menjadors Escolars (GUSEM) de l’Ajuntament de Sabadell, actualment gestionat per Serhs Food Educa.

Per contactar amb els responsables Serhs a la nostra escola: menjador.samuntada@grupserhs.com . Més informació sobre l’empresa, aquí.

La comissió de menjador

L’objectiu de la comissió de menjador de l’AMPA és el de col·laborar a la consecució d’un menjador públic i de qualitat emmarcat dins el projecte educatiu de l’escola.

Col·labora amb el bon funcionament del servei: 

  • El visita i l’avalua, compartint el temps de migdia i l’àpat amb els usuaris.
  • Participa periòdicament en reunions de seguiment a quatre bandes (escola, proveïdor, Ajuntament, AMPA).
  • Estudia i impulsa les possibilitats de millora del servei i de l’espai, en totes les seves vessants (pedagogia en el temps de migdia, alimentació saludable, condicions higièniques i ambientals, convivència respectuosa…).
  • Connecta les famílies amb el servei de menjador: explica funcionament als pares i mares, recull inquietuds i feedback dels usuaris.
  • Participa i organitza xerrades i trobades relacionades amb l’espai de menjador i el temps del migdia, també a nivell municipal o regional, per guanyar coneixements i contrastar punts de vista i experiències d’altres col·lectius.

Per contactar amb les companyes de la comissió de menjador de l’AMPA: menjador.ampa.samuntada@gmail.com En aquesta adreça no es gestiona el servei.

Els missatges referents al servei gestionat per Serhs (comunicar absències dels nens, etc.) s’han d’adreçar a Serhs: menjador.samuntada@grupserhs.com