Menjador

L’escola està adherida al servei de Gestió Unificada de Menjadors Escolars (GUSEM) de l’Ajuntament de Sabadell, actualment gestionat per Serhs Food Educa.

Mas informació sobre l’empresa aquí.

La comissió de menjador

L’objectiu de la comissió de menjador és el de col·laborar a la consecució d’un menjador públic i de qualitat emmarcat dins el projecte educatiu de l’escola.

Col·labora amb el bon funcionament del servei: 

  • El visita i l’avalua, compartint el temps de migdia i l’àpat amb els usuaris.
  • Participa periòdicament en reunions de seguiment a quatre bandes (escola, proveïdor, Ajuntament, AMPA).
  • Estudia i impulsa les possibilitats de millora del servei i de l’espai, en totes les seves vessants (pedagogia en el temps de migdia, alimentació saludable, condicions higièniques i ambientals, convivència respectuosa…).
  • Connecta les famílies amb el servei de menjador: explica funcionament als pares i mares, recull inquietuds i feedback dels usuaris.
  • Participa i organitza xerrades i trobades relacionades amb l’espai de menjador i el temps del migdia, també a nivell municipal o regional, per guanyar coneixements i contrastar punts de vista i experiències d’altres col·lectius.

Contacte: menjador.ampa.samuntada@gmail.com