Extraescolars

Les activitats que proposem per al curs 2020-21 són les següents:

Totes les activitats començaran la setmana del 5 d’octubre (excepte natació de P3, que començarà al gener de 2021) i finalitzaran l’última setmana de maig de 2021.

IMPORTANT: Degut a la situació provocada per la Covid-19, els horaris i dies de les activitats poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia i les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives.

Forma d’inscripció

Es pot fer de dues maneres:

Donada la situació provocada per la Covid-19, aquest curs 2020-2021 no es demana paga i senyal per a les extraescolars.

Data límit: 17 de juliol (excepte natació de P3, que faran la inscripció a la tardor).

Assignació de places

La inscripció es considerarà vàlida quan rebem el formulari o full d’inscripció omplert, un per a cada infant. L’AMPA confirmarà la plaça (o la llista d’espera) per correu electrònic a cada família.

  • Les places s’assignaran per ordre de rebuda de la inscripció.
  • Tindran preferència els infants que cursaven la mateixa activitat el curs anterior, quan es va decretar el tancament de les escoles.

NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ:

  • Si la família té deutes pendents amb qualsevol extraescolar. 
  • Si la família no està al corrent de les quotes de l’AMPA.

Funcionament, quotes i forma de pagament

Els proveïdors contactaran directament amb les famílies per gestionar el cobrament de les quotes.

Servei d’acollida i ludoteca
Natació
Circ
Música infantil i primària
Hoquei patins
Ioga infantil i primària
Ioga en família
Activitats STEAM
Anglès
Dance with me
Multiesport
Robòtica
Teatre musical

.

Servei d’acollida i ludoteca

A càrrec de Village Niu.

Usuaris esporàdics:
30 minuts: 2 €
60 minuts: 3 €
90 minuts: 4 €

Usuaris fixos:
30 minuts diaris: 20 €/mes
60 minuts diaris: 30 €/mes
90 minuts diaris: 42 €/mes

Pagament domiciliat. Caldrà fer reserva via web amb una antelació mínima de 2 hores abans de l’inici del servei. En aquest document us expliquem com fer-ho.

.

Natació

A càrrec del Club Natació Sabadell (Gran Via).

Infantil: 144 €/curs.
Pagament domiciliat. Es reparteix en tres rebuts (octubre, gener i març) per facilitar el pagament, però s’ha de pagar TOT el curs, encara que es produeixi baixa.
Acompanyament a càrrec de les famílies.

Primària: 112,50 €/curs.
Pagament domiciliat. Es reparteix en tres rebuts (octubre, gener i març) per facilitar el pagament, però s’ha de pagar TOT el curs, encara que es produeixi baixa.
Servei d’acompanyament a càrrec de Village Niu. Preu: 50 € per tot el curs (pagament domiciliat).

.

Circ

A càrrec de Lleure Artístic la Baldufa.

28 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Música infantil i primària

A càrrec de Lleure Artístic la Baldufa.

20 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Hoquei patins

A càrrec del Club Esportiu Hoquei Sabadell.

130 €/curs.
Pagament únic per transferència bancària a l’inici del curs.

.

Ioga infantil i primària

A càrrec de Ioga i Nens.

28 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Ioga en família

Per a nens i nenes amb els seus familiars. A càrrec de Ioga i Nens.

Nen/a + 1 familiar: 35 €/mes.
Nen/a + 1 familiar + 1 germà: 45 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Activitats STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) en anglès

A càrrec de Village Niu.

23 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Anglès

A càrrec de Village Niu.

Infantil (Yoyo-phonics): 23 €/mes + 30 € de material per curs.
Primària (Cambridge): 25 €/mes + 30 de material per curs.

Pagament domiciliat.

.

Dance with me

A càrrec de Village Niu.

22 €/mes.
Inscripció per trimestres (cada trimestre es balla un estil diferent: iniciació al ball, hip-hop, ballet).
Pagament domiciliat.

.

Multiesport

A càrrec de Village Niu.

22 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Robòtica

A càrrec de Village Niu.

30 €/mes.
Pagament domiciliat.

.

Teatre musical

A càrrec de Village Niu.

23 €/mes.
Pagament domiciliat.