Acollida

L’AMPA posa a disposició de les famílies un servei d’acollida tant al matí com a la tarda. Els horaris són de 7.30 h a 9.00 h i de 16.30 h a 18.00 h.

Aquest servei està disponible des del primer dia d’escola fins el darrer.

IMPORTANT: El servei d’acollida estarà disponible en funció de les ràtios (10 infants/1 monitor). Els usuaris fixos tenen la plaça reservada.

Acollida de matí

Els preus són els següents:

Ús continuat (més de 10 dies al mes)

30 minuts diaris: 22 €/mes
60 minuts diaris: 32 €/mes
90 minuts diaris: 44 €/mes

Ús esporàdic (menys de 10 dies al mes)

30 minuts: 3 €
60 minuts: 4 €
90 minuts: 5 €

Pagament: domiciliat a final de cada mes. Els mesos de setembre i juny es pagaran en proporció al nombre de dies que s’hagi utilitzat el servei. A partir del 2n germà, el servei tindrà un 5% de descompte en la quota de cada germà.

Per fer ús del servei:

1.- En cas d’ús fix: es confirmarà a les famílies abans del primer dia d’inici d’escola, segons les inscripcions rebudes per l’AMPA fins al moment, i se’ls proporcionarà l’Accés a l’Aula Virtual.

2.- En cas d’ús esporàdic: sempre s’haurà de fer reserva i, segons les ràtios, es confirmarà el servei.

  • Si teniu l’accés a l’Aula Virtual (si heu participat als casals d’estiu o de setembre, ja el teniu) només cal enviar un missatge mitjançant l’Aula Virtual, indicant quin servei necessiteu (matí o tarda) i l’horari.
  • Si no teniu accés a l’Aula Virtual, caldrà donar-se d’alta al servei omplint la inscripció en línia (amb el codi de centre: samuntada).

Les reserves s’acceptaran fins a 2 hores abans de l’hora d’inici del servei (7.30 al matí / 16.30 a la tarda).

Acollida de tarda

A partir del proper dilluns 7 de novembre disposarem de servei d’acollida a les tardes (entre 16’30 i 18h).
Al pdf hi trobareu més informació.

En cas de dubte, podeu contactar amb extraescolars@ampasamuntada.cat.