Biblioteca

Estem repensant la biblioteca de l’escola amb l’ajuda de la guia Com cocrear nous usos de la biblioteca escolar?, elaborada per Anna Juan i Marta Roig, i publicada l’any 2018 per la Fundació Bofill en el marc del projecte Biblio(r)evolució.

Aquesta guia pràctica dona pautes per dissenyar un projecte senzill i concret amb l’objectiu de fer avançar la biblioteca del nostre centre.

Com cocrear nous usos de la bilblioteca escolar?

  • Integrant  diferents col·lectius.
  • Democratitzant el saber, possibilitant l’accés lliure a la cultura a tots els infants.
  • Les biblioteques escolars fomenten la lectura crítica del món.

Però, sobre què parlem quan parlem de biblioteca escolar?

Una biblioteca és una col·lecció, una mediació que implica l’organització de la col·lecció en l’espai i l’impuls d’activitats i projectes per dinamitzar la col·lecció, al servei dels objectius educatius i de centre.

Pot existir una biblioteca escolar en centres que no comptin amb l’espai físic d’una biblioteca central, però sí amb una col·lecció repartida per les aules i en d’altres racons del centre, sempre i quan aquesta col·lecció hagi estat pensada a nivell global, estigui organitzada i compti amb un pla de mediació i circulació.

Qualsevol projecte biblio(R)evolucionari hauria de tenir en compte, doncs, la concepció de la biblioteca escolar com:

  • Un servei actiu, orientat al desenvolupament individual i col·lectiu de tota la comunitat educativa.
  •  Integrat en la dinàmica quotidiana del centre.
  • Que s’articula a partir d’una col·lecció o un fons viu i construït en base a uns criteris en revisió constant.
  • Que pot oferir-se des d’un espai propi anomenat biblioteca, estar distribuït per les aules i altres racons del centre, o combinar les dues possibilitats.